Vad är depression? - Saframyl
010-703 68 00 info@octean.se

VAD ÄR DEPRESSION?

En depression skiljer sig från att känna sig tillfälligt nedstämd, däremot är nedstämdhet det vanligaste tecknet vid depression. Det är när nedstämdheten övergår i långa sammanhängande perioder, vanligtvis längre än två veckor, som deppigheten kan övergå till depression.

Vanliga symtom:

 •  Saker som du tidigare gillade, tycker du nu är meningslösa.
 • Sover för lite, eller för mycket.
 •  Koncentrationssvårigheter.
 • Svårt att komma till beslut.
 • Ändrade kostvanor, äter mer eller mindre än vanligt.
 •  Blir lätt arg och irriterad.
 • Självkritisk och får allt sämre självförtroende.
 • Undviker vänner och övrigt socialt umgänge.
 •  Ältar och grubblar negativa tankar.
 • Svårt att sköta vardagssysslor som arbete, studier eller familj.

SÖK VÅRD…

Vid misstanke att nedstämdheten har utvecklats till en depression, vänd dig till vårdcentralen. Om besvär blir akuta tag omedelbart kontakt med närmsta akutpsykiatriska mottagning.

TRÖTT, LÄTTIRRITERAD OCH NEDSTÄMD?

Forskning visar att brist på D-vitamin kan leda till nedstämdhet. D-vitamin är ett av de aktiva ämnena i SAFRAMYL POSITIV MOOD.

VAD HÄNDER VID NEDSTÄMDHET?

När en person upplever negativa känslor hänger det ofta samman med att signalsubstanserna (varav en är serotonin) hamnar i obalans, vilket påverkar känslolivet, initiativförmågan och sömnen. Vetenskapliga studier visar att det patenterade saffranextraktet hindrar hjärncellerna som producerar serotonin från att åter suga upp fritt serotonin. På så sätt ökas mängden biologiskt aktivt serotonin i hjärnan, vilket kan bidra till att bevara en känslomässig balans och öka kvalitén på sömnen.

SYMTOM KROPPEN

 • Nedstämdhet kan ge fysiska symtom, till exempel huvudvärk och värk i rygg och axlar.
 • Sömnen kan påverkas negativt, antingen kan du känna dig trött och vill sova hela tiden eller tvärt om – du har svårt att somna och sover oroligt.
 • Ont i käken kan bero på att du under sömnen biter ihop käkarna, eller gnisslar tänderna beroende på oro.

SYMTOM HUMÖRET

Du reagerar genom att känna dig gråtmild, blir lätt arg och ser negativt på tillvaron.

 • Du kan känna dig helt tömd på energi, även om du vilar.
 •  Du har inte längre lust att göra saker du annars brukar uppskatta att göra.
 •  Du kan känna hopplöshet, att det inte finns någon lösning i sikte.
 •  Nedstämdhet kan även yttra sig i att vara ofokuserad, uttråkad, rastlöst och uppgiven.

VARNING FÖR ALKOHOL!

Ett ökat alkoholintag träder ofta fram i kombination med nedstämdhet. Av den anledningen ska man alltid undvika intag av öl, vin och sprit då risken är överhängande att alkoholen förvärrar situationen och leda till depression. Alkohol försvagar vår förmåga att bedöma situationer och gör oss impulsiva och frestade att ta risker vi annars inte skulle ta. Alkohol kan i många fall leda till att vi förlorar hämningar, och vissa blir aggressiva och våldsamma.

Ny forskning har visat att alkohol kan orsaka depression. Alkohol påverkar vissa av de neuronsystem vilka bidrar till att framkalla symptomen nedstämdhet, ångest, sömnstörningar och minskad aptit.