D-vitamin och D-vitaminbrist - vad är det och hur kan det avhjälpas?
010-703 68 00 info@octean.se

D-vitamin och D-vitaminbrist

D-vitamin

D-vitaminbrist är vanligast i de nordiska länderna och kan ge symtom som nedstämdhet, trötthet, orkeslöshet eller benskörhet.
D-vitamin är ett fettlösligt vitamin som bildas i huden vid solbestrålning. 15-30 minuter täcker dagsbehovet under sommarhalvåret. D-vitamin finns även i fet fisk, ägg och lever. D-vitamin är viktigt för ett flertal funktioner i kroppen, bland annat för cellernas tillväxt, nervsystemet och skelettbildningen. Brist på D-vitamin är vanligast under senhösten och vinterhalvåret i Sverige. D-vitamin kallas ibland pigg vitaminet.

Behovet av D-vitamin varierar med ålder

Det rekommenderade dagliga intaget är 10 mikrogram per dag för barn och vuxna och 20 mikrogram per dag för personer över 75 år. Det enda säkra sättet att veta om du har D-vitaminbrist är via blodprov.

Symtom på D-vitaminbrist

Brist på D-vitamin kan ge en mängd symtom relaterade till att D-vitamin bidrar till normalt upptag av kalcium som i sin tur bidrar till att man kan behålla en normal benstomme, normal tandstatus och det viktigaste när det gäller innehållet av D-vitamin i Saframyl -, en normal funktion av immunförsvaret. Immunförsvaret kan delas upp i dels vårt medfödda försvar, som skall klara av t.ex. infektioner, och dels det adaptiva immunförsvaret som man tillägnar sig under livet. Det adaptiva immunförsvaret antas bl.a. bidra till nervsystemets normala funktion som kan minska risken för trötthet och utmattning som påverkar aktivitet och allmän må-bra känsla.

D-vitamin och  immunförsvaret

Sambandet mellan  d-vitaminbrist och depression och andra psykiska besvär har visat sig genom forskning.  I en artikel i hemmets.se tar Susanne Bejerot som är docent och psykiatriker vid Karolinska institutet samt Mats Humle även han forskare och psykiatiker på Örebro universitet, att D-vitaminbrist kan öka risken för sjukdomar och åkommor. De nämner att de anser att fler D-vitamintillskott bör skrivas ut till fler än vad som görs i Sverige idag.

 

Vitamin D

D-vitamin bidrar till normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor samt till:

  • att bibehålla normal benstomme
  • bibehålla normal muskelfunktion
  • bibehålla normala tänder
  • normalt upptag/utnyttjande av kalcium och fosfor
  • normala kalciumnivåer i blodet
  • immunsystemets normala funktion
  • har en roll i celldelningsprocessen

D-vitaminbrist